Bøker

01/03/2019 - 23:00
01/03/2019 - 23:00
01/03/2019 - 23:00
01/03/2019 - 23:00
. -.
Stamgjest: Wera Sæthers gjentatte besøk til det bengalske lavlandet har resultert i en bok som tjener på å bli lest som en del av et større prosjekt. Arkivfoto: Christian Belgaux

På sitt beste forener Wera Sæther sitt alvor med reise-essayets lette føtter.

01/03/2019 - 23:00
. Sverker Sorlin.
Stockholms storstue: Sammen med to kolleger har Sverker Sörlin skrevet om miljøbegrepets gjennombrudd. Kronen på verket var FNs første miljøkongress i Folkets hus i Stockholm i juni 1972. Foto: Louise Enhörning

– Når begrepet «miljø» først var etablert på 1960-tallet, så ble det plutselig umulig å forstå verden uten det, sier idéhistoriker Sverker Sörlin.

01/03/2019 - 23:00

Tyskland står sentralt i niende og siste bind av Penguins store Europa-historie.

01/03/2019 - 23:00

Georg Büchners forfatterskap er lite i omfang, men stort i innflytelse.

01/03/2019 - 23:00
. .
Som barn: Kongepingviner på Sør-Georgia i Antarktis. Jonathan Franzen trekker paralleller mellom pingvinene og menneskebarn i tittelessayet fra en samling som til dels grenser mot grønne ytterpunkter. Foto: Reda & Co / UIG / Getty Images

Jonathan Franzens miljøengasjement ligger på grensen til fanatisme, men ambivalens og tvisyn gjør ham likevel til en fortreffelig essayist.

01/03/2019 - 23:00

«Hvordan vet jeg at du er et menneske?» (Nasjonalbiblioteket 7. januar)

01/03/2019 - 23:00

Pages

Subscribe to RSS - Bøker