Johan Sebastian Welhaven

En snus for landet: – Det er tre ting man gjør på dette bildet, forklarer Trygve Slagsvold Vedum foran Oscar Wergelands maleri Eidsvoll 1814, som henger på Stortinget. – Man skriver grunnlov, man pløyer og man snuser. Det siste med henvisning til Hedmarks representant nederst til høyre, han med dåsen i fanget.
01/03/2019 - 23:00
Motpoler: Henrik Wergeland (1808–1845) var dikter og dramatiker, samfunnsdebattant, avisredaktør og landets første riksarkivar. Også kjent som forkjemper for 17. mai-feiring med barnetog og folkefest. Broren til forfatter Camilla Collett. På motsatt side finner man Johan Sebastian Welhaven (1807-1873), dikter og litteraturkritiker. I 1846 ble han professor i filosofi ved Universitetet i Christiania. Illustrasjon: Morgenbladet. Kildefoto: I offentlig eie (Wergeland, til venstre) / Oslo museum (Welhaven, til høyre)
01/03/2019 - 23:00
01/03/2019 - 23:00
Illustrasjon: Christian Belgaux, kildefoto: Leif Ørnelund / Oslo Museum (bakgrunn), Peter Petersen / Oslo Museum (Welhaven) og Oslo Museum (Wergeland)
01/03/2019 - 23:00
Subscribe to RSS - Johan Sebastian Welhaven