kulturkamp

Motpoler: Henrik Wergeland (1808–1845) var dikter og dramatiker, samfunnsdebattant, avisredaktør og landets første riksarkivar. Også kjent som forkjemper for 17. mai-feiring med barnetog og folkefest. Broren til forfatter Camilla Collett. På motsatt side finner man Johan Sebastian Welhaven (1807-1873), dikter og litteraturkritiker. I 1846 ble han professor i filosofi ved Universitetet i Christiania. Illustrasjon: Morgenbladet. Kildefoto: I offentlig eie (Wergeland, til venstre) / Oslo museum (Welhaven, til høyre)
01/03/2019 - 23:00
01/03/2019 - 23:00
Illustrasjon: Christian Belgaux, kildefoto: Leif Ørnelund / Oslo Museum (bakgrunn), Peter Petersen / Oslo Museum (Welhaven) og Oslo Museum (Wergeland)
01/03/2019 - 23:00
11/24/2016 - 23:00
04/07/2016 - 22:01
Begynnelsen på karikaturstriden: Det er fantastisk at han var i stand til å innbille seg selv og mange andre at han, fra en provinsavis i Jylland, kunne gå til krig mot hele den muslimske milliardverdenen, skriver Suzanne Brøgger om Flemming Rose – redaktøren som publiserte Muhammed-karikaturene. Foto: Mads Nissen / Pol Foto
02/04/2016 - 23:00
Subscribe to RSS - kulturkamp